Portfolio

 • 「ラ・メゾン・ド・ブランシュ様 ホームページ用映像」

  Cinematographer:Yuta Takeishi
  Editor:Takeshi Fujii

 • 「保健室のベッドの中で」

  Director:Takeshi Fujii
  Cinematographer:Masato Ebisu
  Editor:Takeshi Fujii

 • 「Premium Seat」

  Cinematographer:Takeshi Fujii
  Video Engineer:Kumi hirose
  Editor:Takeshi Fujii Maki Kawano

 • 「Amandan Promotion」

  Cinematographer:Takeshi Fujii
  Editor:Takeshi Fujii

 • 「心を届けます」

  Cinematographer:Takeshi Fujii
  Editor:Takeshi Fujii

 • 「Salon Promotion」

  Director:Takeshi Fujii
  Cinematographer:Takeshi Fujii
  Editor:Takeshi Fujii

 • 「Resort Wedding Photo」

  Location:Okinawa
  Photographer:Ryo Takada

1 2